На базі кафедри соціальної психології діє магістерська програма за спеціальністю: 053 «Психологія», спеціалізація «Соціальна психологія. Гендерні студії». Спеціалізація магістерської програми створена у межах Програми ЄС Еразмус+ КА2 Розбудова потенціалу вищої освіти  «GeSt - Гендерні студії: Крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями» - № 561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP

Кваліфікація, що присвоюється: магістр з психології

Рівень кваліфікації: магістр (другий рівень вищої освіти).

Спеціальні вимоги до зарахування: Немає. Загальні вимоги для ВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника»

Зарахування абітурієнтів студентами магістерської програми відбувається на підставі результатів вступних випробувань.


Філософський факультет

Кафедра соціальної психології

    Доступні курси


    Новини сайту

    (Поки новин немає)